Banner

La Roca dels Moros - El Cogul / Activitats educatives / Més enllà de les pintures

Activitats educatives
Més enllà de les pintures
Imatge3

MÉS ENLLÀ DE LES PINTURES
Mediació-Taller

Nivell educatiu: Educació Primària.
Durada: 1 hora i 50 minuts
Preu: 81€ (grup de 25 alumnes)

Què fem?
A partir de les manifestacions conservades a la Roca dels Moros descobrirem les diferents societats que van poblar l'entorn del Cogul i que van crear les pintures i els gravats: caçadors-recol·lectors, agricultors i ramaders, ibers i romans. Ens posarem en la seva pell per esbrinar com vivien i com van aprofitar els recursos que tenien al seu abast a partir de la formulació de preguntes, d'hipòtesis i de l'observació d'il·lustracions i del propi entorn. Ens adonarem, a més, de que l'entorn que nosaltres veiem avui  dia és molt diferent d'aquell que van veure i viure les societats del passat.

Objectius:

  • Conèixer quines van ser les societats que van deixar la seva empremta a la Roca dels Moros: caçadors-recol·lectors, primers agricultors i ramaders, ibers, romans.
  • Concebre el període cronològic extens en que s'utilitzà la Roca dels Moros així com la progressiva evolució de les societats.
  • Reflexionar sobre l'ús que les societats del passat van fer dels recursos naturals.
  • Comprendre la relació de la Roca dels Moros amb el seu entorn immediat.
  • Reconèixer el valor i la importància de les pintures prehistòriques del Cogul com a font d'informació per entendre les societats que les van crear.
  • Ser conscients de la necessitat de protegir el medi ambient i preservar el nostre patrimoni natural i cultural.

Copyright Departament de Cultura. Agència Catalana del Patrimoni Cultural | http://patrimoni.gencat.cat/