Ciutat ibèrica Castellet de Banyoles

Què hi trobareu

 
El Castellet de Banyoles és una ciutat ibèrica de la tribu dels Ilercavons situada a uns 2 quilòmetres al nord-est del poble de Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'enclavament ocupa una plataforma elevada d'unes 4,5 hectàrees de superfície sobre l'anomenat turó de Banyoles, un punt estr...

El Castellet de Banyoles és una ciutat ibèrica de la tribu dels Ilercavons situada a uns 2 quilòmetres al nord-est del poble de Tivissa, a la comarca de la Ribera d'Ebre.

L'enclavament ocupa una plataforma elevada d'unes 4,5 hectàrees de superfície sobre l'anomenat turó de Banyoles, un punt estratègic per al control del riu Ebre. Tant per les seves dimensions, com per la seva cronologia, la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles constitueix un dels assentaments urbans ibèrics més remarcables de la Catalunya meridional. La seva principal funció seria el control del comerç entre la costa i l'interior a través del curs del riu Ebre.

Les troballes arqueològiques que s'hi han fet, d'una importància excepcional, conformen l'anomenat tresor de Tivissa. L'any 1912 s'hi va trobar un conjunt d'arracades, braçalets, anells i un petit tresor de vint-i-nou monedes. posteriorment, l'any 1925, va aparèixer una figura d'una parella de bous de bronze i entre els anys 1927 i 1928 es va produir la troballa més important consistent en quatre pàteres de plata daurada, onze vasos d'argent i dos collarets de plata que formen un conjunt de peces votives ibèriques. Les peces, datades del s. III aC, suposen la millor mostra d'orfebreria ibèrica que es conserva a Catalunya.

L'entrada del recinte està definida per la base de dues grans torres pentagonals que flanquejaven l'accés a la ciutat i que constitueixen un dels pocs exemples d'aquest tipus d'estructura en tot el món ibèric. Les successives campanyes arqueològiques han revelat l'existència de grans i complexes unitats d'habitació, edificis de dimensions mitjanes que s'associarien a la realització d'activitats productives o artesanals, especialment metal·lúrgiques i un tercer tipus de cases, de dimensions més petites i estructura simple.

A l'extrem sud-oest de la plataforma s'hi troba la fortificació coneguda com el Castellet de Banyoles, que dataria del temps de la conquesta cristiana (s. XII).

El jaciment, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, té una dilatada cronologia, des del Bronze Final (1200 aC - 650 aC), passant pel període Ibèric Ple (300? dC -175 dC) i fins al període republicà (218 aC - 50 aC) i durant l'època medieval (1150 - 1492) que dona mostra de la seva importància històrica.

El jaciment del Castellet de Banyoles forma part de la Ruta dels Ibers.

Activitats

Activitats per a famílies
Activitats destacades
Activitats destacades

Informació per a la visita

Contacte

Ciutat Ibèrica Castellet de Banyoles
Carretera Comarcal C-44, km. 24
Tivissa (Tarragona) 

Tarifes

La visita al jaciment es fa únicament amb reserva prèvia per correu electrònic a reservesmonuments.acpc@gencat.cat o al telèfon 977 63 83 29.

Horaris

La visita al jaciment es fa únicament amb reserva prèvia per correu electrònic a reservesmonuments.acdpc@gencat.cat o al telèfon 977 63 83 29.

Visites guiades i en grup

La visita al jaciment es fa únicament amb reserva prèvia per correu electrònic a reservesmonuments.acdpc@gencat.cat o al telèfon 977 63 83 29

Accessibilitat

Instal·lacions parcialment adaptades per a persones amb minusvalideses.

Links d'interés
Guia de visita
On dormir i menjar
Serveis